Επισκευή

Κάθε ανελκυστήρας υπόκειται σε επισκευή όταν παρουσιάζει φυσιολογικές φθορές στα συστήματα ανέλκυσης, που οφείλονται:

  • στην πάροδο του χρόνου
  • τη συστηματική χρήση και
  • όταν δεν πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

 

Η επισκευή του ανελκυστήρα απαιτεί εξειδικευμένες εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την τεχνική ανάλυση από μηχανολόγο μηχανικό, ο οποίος διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κάθε συστήματος ανέλκυσης, την επιλογή των κατάλληλων υλικών προς αντικατάσταση, την άριστη τοποθέτησή  τους βάση χρονοδιαγράμματος από το ειδικό τεχνικό συνεργείο μας και τέλος την πιστοποίηση του ανελκυστήρα.

 

Με μια επίσκεψη στο χώρο σας, θα αξιολογήσουμε τις ελλείψεις του ανελκυστήρα σας, θα ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες αναβάθμισής του και θα σας προτείνουμε τη βέλτιστη και οικονομικότερη λύση με βάση τις δυνατότητές σας. Το αποτέλεσμα θα είναι πάντα σε συμφωνία με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελληνική Νομοθεσία, που επιβάλουν την ενσωμάτωση διατάξεων ασφαλείας σε όλα τα παλαιά εγκατεστημένα ασανσέρ.

 

Μπορείτε να μας καλέσετε να σας ενημερώσουμε για την Ισχύουσα Νομοθεσία που άπτεται της περίπτωσής σας για να εκσυγχρονίσετε τον ανελκυστήρα σας!!!