Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Τα υδραυλικά συστήματα ανελκυστήρων χρησιμοποιούνται ευρέως. Έκανε την εμφάνιση του στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και η μαζικότερη παραγωγή και εγκατάσταση του ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας 1980. Η βασική αρχή λειτουργίας του είναι η εξής: Το σύνολο αποτελείται από μια υδραυλική αντλία που πιέζει λάδι σε ένα έμβολο. Το έμβολο είναι συνδεμένο με το πλαίσιο του θαλάμου με έμμεση ανάρτηση 1: 2 για την αποφυγή διάνοιξης γεωτρήσεως για το έμβολο και την μείωση του μήκους του. Τον έλεγχο της κίνησης αναλαμβάνει ένα σύστημα μηχανικών και ηλεκτρικών βαλβίδων.

 

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες έχουν αρκετά πλεονεκτήματα.

 

Βασικό πλεονέκτημα τους είναι η ευελιξία τους στην τοποθέτηση του μηχανοστασίου μια και η σύνδεση του μηχανοστασίου με το φρεάτιο είναι μόνο με ηλεκτρικά καλώδια και ένα εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα για την παροχή λαδιού προς το έμβολο. Άλλο πλεονέκτημα τους είναι ο απεγκλωβισμός στην περίπτωση προβλήματος του ηλεκτρικού ρεύματος (διακοπή έλλειψη φάσης πτώση τάσης κλπ.).

 

 Πλεονεκτήματα Υδραυλικού Συστήματος Ανύψωσης:

 

- Ασφάλεια και άνεση κατά τη μεταφορά

- Ποιότητα και στιβαρότητα της κατασκευής

- Ευκολία και χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, τόσο για νέα έργα όσο και για τις ανακαινίσεις

- Χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών

- Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής

- Γρήγορη παράδοση αλλά και δυνατότητα κατασκευής ειδικών εφαρμογών

- Δυνατότητα άμεσου απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. λόγω σεισμού)