Ανελκυστήρες Ατόμων

Σήμερα υπάρχουν αρκετά είδη ανελκυστήρων. Ως προς τον τρόπο κίνησης όμως, ξεχωρίζουμε τους υδραυλικούς ανελκυστήρες και τους μηχανικούς ανελκυστήρες ή ανελκυστήρες έλξεως και ως προς το τι μεταφέρουν, έχουμε τους επιβατικούς ανελκυστήρες και τους φορτηγούς ανελκυστήρες.