Ασφάλιση

Η ασφάλιση των ανελκυστήρων είναι μια αναγκαία διαδικασία με την οποία εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά ατόμων. Σε συνεργασία με την ERGO Ασφαλιστική υπογράφουμε συμβόλαια Αστικής Ευθύνης με κάλυψη προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από την λειτουργία ασφαλιζομένου ανελκυστήρα και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο ασφαλιζόμενος.

 

Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία και την Ευρώπη. Ο Όμιλος εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών παροχών και υπηρεσιών. Στην αγορά της έδρας της, στη Γερμανία, η ERGO συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους.

 

Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά η ERGO δραστηριοποιείται 25 και πλέον έτη με κύριο μέτοχο τη Munich Re, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Με την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής (Αγροτική Ασφαλιστική) το 2016, η ERGO αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο Όμιλο Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα, με βάση τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των δύο εταιρειών με υψηλή τεχνογνωσία, φερεγγυότητα, πείρα, αλλά και την υποστήριξη μιας διεθνούς ασφαλιστικής δύναμης.

 

Όλοι οι ανελκυστήρες που συντηρούνται από την εταιρεία μας είναι ασφαλισμένοι, ο καθένας μεμονωμένα με ξεχωριστό συμβόλαιο, με τα μεγαλύτερα πακέτα κάλυψης της αγοράς. Το κάθε συμβόλαιο παραδίδεται σε μορφή φωτοτυπίας στην κάθε πολυκατοικία και τοποθετείται μέσα στο κουτί συντηρήσεως έτσι ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο σε κάθε ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας.