Επισκευή

Κάθε ανελκυστήρας υπόκειται σε επισκευή όταν παρουσιάζει φυσιολογικές φθορές στα συστήματα ανέλκυσης, που οφείλονται στην πάροδο του χρόνου και τη συστηματική χρήση και όταν δεν πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Η επισκευή του ανελκυστήρα απαιτεί εξειδικευμένες εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την τεχνική ανάλυση από μηχανολόγο μηχανικό, ο οποίος διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κάθε συστήματος ανέλκυσης, την επιλογή των κατάλληλων υλικών προς αντικατάσταση, την άριστη τοποθέτησή  τους βάση χρονοδιαγράμματος από το ειδικό τεχνικό συνεργείο μας και τέλος την πιστοποίηση του ανελκυστήρα. Με το πέρας των εργασιών ιδιοκτήτες και επιβαίνοντες θα απολαμβάνουν:

  • μεγαλύτερη ασφάλεια στις μετακινήσεις
  • βέλτιστη λειτουργία
  • ενισχυμένη αξιοπιστία και άνεση
  • βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
  • υψηλή αισθητική αύξηση της αξίας του ακινήτου
  • συμμόρφωση με τα πρότυπα ελέγχου