Εγκατάσταση

Η ομάδα έμπειρων τεχνικών μας αναλαμβάνει να εγκαταστήσει το σύστημα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και τις κτιριακές προδιαγραφές, ύστερα από μελέτες των μηχανικών.

Eφαρμόζουμε κάθε νέα τεχνολογία σε συνδυασμό με τα πρότυπα και την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχοντας παράλληλα πολυετή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα συστήματα ανέλκυσης που εγκαθιστούμε, προσδίδοντας έτσι την απαιτούμενη βαρύτητα στον παράγοντα της ασφάλειας.

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης έχετε πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών και τα στάδια που ακολουθούν. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών πραγματοποιείται έλεγχος - τεχνική επιθεώρηση - για την ορθή επιβεβαίωση της εφαρμογής των προτύπων και της κείμενης νομοθεσίας.